A VIDÁM JÁTÉK LEGYEN AZ AJÁNDÉK!
HÍVJ MOST!
0620-926-1010
0620-926-1010 bohocszinhaziroda@gmail.com
Ottalvós buli

A szolgáltatás igénybevételének feltételei

 

Szolgáltató: Liptáková Tünde e. v. Adószám: 68755315-1-27 Székhely: 8052 Fehérvárcsurgó Öreghegy dűlő 1952/2 Az eszközök mindazon dolgok, amelyeket a Szolgáltató a Megrendelő rendelkezésére bocsát, és amelyeket a mindkettejük által aláírt  átvételi jegyzék tartalmaz. A megrendelést a Megrendelő által aláírt, a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelőlap tartalmazza.

Megrendelés menete – a Megrendelővel telefonon vagy e-mailen való egyeztetés után a Szolgáltató a Megrendelőnek ajánlatot/megrendelőlapot küld. A Megrendelő az ajánlatot elfogadja, a megrendelőlapot kitöltve, aláírva visszaküldi a Szolgáltatónak. A megrendelőlap a Megrendelő által aláírva történő visszaküldése, valamint annak Szolgáltató általi visszaigazolása minősül megrendelésnek. A Megrendelőlap aláírásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta, megértette, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a szolgáltatás igénybevételének jelen dokumentumban foglalt feltételeit.

Kölcsönzési idő – ha a felek másképp nem állapodnak meg, a kölcsönzés időtartama a kiszállítás napján történő összeállítás megkezdésétől a kiszállítás napját követő nap délelőtt 10.00 óráig tart. Ha a kölcsönzött eszközök ebben az időpontban nem állnak készen a visszaszolgáltatásra, a Szolgáltató jogosult extra díj felszámolására, melynek összege a megrendelés összegének 30 %-a. Ez az összeg a kaució összegéből kerül levonásra.

A megrendeléstől való elállás - a Megrendelő elállhat a megrendeléstől, a kiszállítás napját megelőző 7 napig az elállásnak nincs külön díja, 7 napon belül azonban a megrendelés összegének 30 %-át kell megfizetni.

Fizetési feltételek - a fizetés teljesíthető bankszámlára való előre utalással és készpénzes fizetéssel is. Előre utalás esetén a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg számlát állít ki, és megküldi a Megrendelőnek. A szolgáltatás díjának legkésőbb 7 nappal a rendezvény napja előtt meg kell érkeznie a Szolgáltató bankszámlájára. Készpénzes fizetés esetén a szolgáltatás díja a kiszállítás napján, a helyszínen a szolgáltatás megkezdése előtt esedékes. A Szolgáltató minden esetben alanyi adómentes számlát állít ki. Kaució fizetése szükséges, melynek összege a megrendelés összegének 30 %-a.

Kiszállítási díj - Budapesti megrendelés esetén útiköltséget nem kell fizetni. Budapesten kívüli megrendelés esetén 50 Ft/km útiköltséget számítódik fel, Budapesttől számítva oda-vissza.

Átvétel és használat – a Megrendelő vagy megbízottja a kiszállításnál jelen van, megtekinti az átadott eszközöket, azok állapotát, mennyiségét, a megrendelésnek való megfelelőségét, és aláírja az átvételi jegyzéket. Amennyiben bármilyen eltérést, sérülést tapasztal, köteles azonnal tájékoztatni a Szolgáltatót. A használat megkezdését követően az eszközökben keletkezett károkért, valamint a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Megrendelőt terheli a felelősség. Az eszközöket mindenki a saját felelősségére használhatja. A Megrendelő felel a használat közben történő sérülésekért, balesetért, harmadik személynek okozott károkért. A Megrendelő köteles saját értékeinek biztonságba helyezéséről gondoskodni, ennek hiányában az ezekben okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Pótlási díj kerül felszámításra minden olyan esetben, ha a kölcsönzött eszköz elveszett, meghibásodott, megrongálódott. A pótlási díj összege az adott eszköz eseménykori teljes beszerzési ára. A pótlási díj a kaució összegéből kerül levonásra.

Biztonság – minden fényfüzér és lámpás elemmel működik. Tartalék elemet biztosítunk.

Gyermekfelügyelet - A szolgáltatás nem tartalmaz gyermekfelügyeletet.

Helyszín – a Megrendelő biztosítja a megfelelő helyszínt. A helyiség járófelületének tisztának, piszok- és pormentesnek kell lennie. A Megrendelő gondoskodik arról, hogy a helyszín akadályok nélkül megközelíthető legyen. Az eszközök kizárólag beltéren használhatók.

Tisztítás - a Szolgáltató gondoskodik minden használat után minden eszköz megfelelő hőfokon való mosásáról, fertőtlenítéséről. Megrendelő köteles minden eszközt szárazon, foltmentesen visszaadni. A szolgáltatás nem tartalmaz takarítást.Városok, ahová gyakran hívnak szerepelni (nem teljes a felsorolás): Veszprém, Győr, Sopron, Szombathely, Nagykanizsa, Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr, Székesfehérvár, Érd, Tatabánya, Veszprém, Vác. Természetesen más településekre is örömmel ellátogatunk.


Adó 1% kampány
Adószám: 18153505-1-07

 
Telefon: 0620-926-1010
www.bohocok.hu